Egostrippen e-Card versturen

Verstuur gratis een
inspirerende eCard

 

“Egostrippen heeft echte meerwaarde voor mij opgeleverd. Het bewust leren stilstaan bij wat je waarneemt en wat je daarover oordeelt is niet zo nieuw. Het is ook niet eens nieuw dat ik leerde dit bij mezelf én gesprekspartners te herkennen en te benoemen. De verdieping van Egostrippen is voor mij vooral het leren na te gaan bij jezelf én bij je gesprekspartner waar mjin en zijn behoeften liggen. Het onderscheid kunnen maken tussen waarnemingen en oordelen en tussen gevoel en behoefte is soms lastig. Als het lukt is het echter fantastisch om te merken hoe veel makkelijker je kunt verbinden met je gesprekspartner, hoe veel makkelijker je een oplossing bereikt en hoe veel beter dat voor je zelf voelt. En ook handig: Het werkt thuis ook! “

Maurits van de Geijn - Gemeente Zwolle, Afdelingshoofd Inwonerszaken / Programmamanager Dienstverlening

 
Maurits van de Geijn
 

“Op donderdag 20 november 2014 heeft Rick voor de gemeente Steenwijkerland het dagvoorzitterschap en twee workshops verzorgd tijdens een symposium met als thema Participatie. Het viel vanaf het eerste contact op dat Rick zeer betrokken was bij zowel de organisatie van het symposium als het thema van de bijeenkomst. Wij hebben als organiserende trainees dan ook geprofiteerd van zijn ervaring en expertise!

Het dagvoorzitterschap heeft Rick op een voor het thema passende manier ingevuld, waarbij door middel van humor en het stellen van de juiste vragen de confrontatie met onze ego’s niet werd geschuwd. Ook in de workshops liet Rick de deelnemers zien dat onze ego’s ons in de greep houden, waardoor niet alle mogelijkheden worden benut en we de vele kansen om ‘echt’ contact te maken niet zien. De reacties op zijn bijdrage waren dan ook lovend. Rick staat voor ons voor betrokkenheid, improvisatie / creativiteit, authenticiteit en humor. Kortom: een echte aanrader!“

Trainees Talentenregio - In opdracht van gemeente Steenwijkerland

 
Trainees Talentenregio
 

“Op 30 oktober 2014 heb ik, samen met enkele vrouwelijke collega's, het Vrouwen Bouwen event georganiseerd binnen de Rabobank. Een event bedoeld om vrouwen te inspireren door middel van workshops en presentaties. Rick heeft een presentatie verzorg over egostrippen. Ruim 120 vrouwen hebben deze presentatie als boeiend, levendig en onconventioneel ervaren. Rick zette hen aan geen kuddedier te zijn, maar vooral authentiek te blijven.

Rick, bedankt voor je bruisende presentatie. Zoals altijd weer een feest om je te horen spreken!“

Angelique Jansen - Rabobank West Brabant Noord, directievoorzitter

 
Angelique Jansen
 

Rick heeft ons op een enthousiaste en interactieve wijze meegenomen in de wereld van ontwikkeling, een echte inspirator waar de dag erna nog over nagepraat wordt!

Barbara Broeks-Meijers - Manager bestuurszaken, Rabobank Dommelstreek

 
Barbara Broeks-Meijers
 

“Op een prikkelende en inspirerende manier heeft Mikkel de vrijwilligers van Humanitas meegenomen op zijn reis van egotrippen naar egostrippen. Al vragen stellend daagde hij ons uit. Wat zie ik nu eigenlijk echt? Wat zijn de feiten en wat heb ik er zelf bij gedacht? Mikkel gaat op een heldere en inspirerende wijze aan het werk en stemt daarbij goed af op de groep. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng en vragen. Het was een dynamische ochtend waar ook veel gelachen is. Het is natuurlijk gewaagd om een workshop te komen geven aan een vrijwilligersorganisatie met onder andere als uitgangspunt de stelling “je doet nooit iets voor een ander”. Ook hier, missie geslaagd!“

Petra Kluck - Humanitas afdeling Zutphen, Coördinator Home-Start en doorstart

 
Petra Kluck