Egostrippen e-Card versturen

Verstuur gratis een
inspirerende eCard

 

“In april heeft Egostrippen een inspirerende organisatiemiddag verzorgd met als thema beweging. Dit was voor ons de eerste organisatiebijeenkomst vanuit twee samenwerkende gemeenten (Meppel en Westerveld). Samen met Rick, zijn team en onze opdrachtgevers hebben we de middag stap voor stap opgebouwd.

Tijdens de voorbereiding bleek dat de flexibiliteit, creativiteit en perfectionisme van Rick en zijn team perfect bij ons en onze wensen aansloot. Dit heeft geleid tot een spetterende opening door Rick samen met de twee opdrachtgevers met aansluitend een prikkelde presentatie door Rick.

Op basis van triggerende steekwoorden hebben ruim 300 collega’s zich laten verleiden tot een negental workshops. Daarbij bleken zij heel goed in staat om flexibel op te gaan in de onbekende materie van de workshop. Dit heeft ons geleerd dat onze collega’s de flexibiliteit in zich hebben om toekomstige ontwikkelingen in de maatschappij goed op te vangen. De reacties van onze collega’s lieten zien dat wij met deze aanpak en inhoud van de middag de juiste keuze hebben gemaakt.

Kortom wij kijken terug op een zeer geslaagde organisatiemiddag. Van begin tot eind hebben wij met heel veel plezier samengewerkt met Rick en zijn teamleden.“

Wendy Bazuin & Esther Meijerink - Gemeente Meppel en Westerveld

 
Wendy
 

Toch echt voor jezelf naar de verjaardag van je schoonzus!

"Op vrijdagochtend half 9 vertrokken tien enthousiaste trainees richting Paasloo. Niet om bootje te varen maar om te gaan Egostrippen! Na koffie met koek en een korte introductie werden de verschillende behoeftes om de dag te laten slagen geinventariseerd. Ook werd de status quo gemeten om te kijken waar ieders vertrekpunt lag. De focus van de dag lag op het praten vanuit je gevoel en het leren (her)kennen van jouw- en andermans behoeftes.

De ochtend werd afgesloten met stof tot nadenken voor tijdens te lunch. Deze lunch hebben we te voet afgelegd en onderweg werden de onderwerpen besproken. Een tweetal quotes waren; ‘Je doet nooit iets voor een ander’ en ‘Je oordelen gaan nooit over de ander’. Flinke discussies barstten los, onder andere over waarom je dan wel naar de verjaardag van je schoonzus gaat als je daar geen zin in hebt.

’s Middags werd er onder het genot van de nodige zonnestralen ook nog hard gewerkt. Er werd geoefend met het onderscheiden en goed formuleren van oordelen en waarnemingen. En tijdens een informeel potje voetbal werd er aan het eind van de dag nagedacht over behoeftes, waarnemingen en feiten. Feit was dat de dag voorbij vloog en iedereen geïnspireerd, voldaan en met genoeg stof tot nadenken het mooie Paasloo verliet."

Trainees Provincie Overijssel

 
Trainees Provincie Overijssel
 

“Nadenken over de toekomst van Scouting met meer dan 400 mensen tegelijk. Het was geweldig. Beleid maken is vaak een serieuze aangelegenheid, maar bij Scouting gebeurde dat op een bruisende manier en een van de succesfactoren was Rick van Asperen. Vanaf het moment dat hij het podium op stapte wist hij de aanwezigen te boeien. Hij bracht een mooie balans tussen de benodigde concentratie en de o zo noodzakelijke inspiratie om over toekomstplannen te praten.

Rick had zijn dagvoorzitterschap tot in de puntjes voorbereid. In de voorbereiding was hij een heel prettige sparringpartner, waarbij hij ons als organisatie in the lead liet. Tijdens de dag voelde hij haarfijn aan wat het publiek nodig had. Hij was rap van tong, vol van energie en was continu bezig om met zijn ervaring ons te helpen om het programma perfect te laten verlopen. Wij zijn voor Rick gevallen en, gezien het aantal enthousiaste reacties, onze deelnemers aan deze bijzondere dag ook.“

Yvonne Snelders - Scouting Nederland, Hoofd communicatie

 
Yvonne Snelders
 

“Wij zijn een hecht team van 10 dat leiding geeft aan enkele honderden vakspecialisten in de Aardolie & Gaswinning, werkzaam in heel Nederland en willen onze bedrijfsvoering nog efficienter maken door over onze eigen grenzen en die van anderen heen te denken. Daarmee willen we onze gezamenlijke werkprocessen verder integreren door eerlijk naar elkaars behoeften te kijken en deze daar stapsgewijs op aan te passen. Zodoende verhogen we onze effectiviteit en blijven daardoor onze kosten drukken. Rick van Asperen is de Creative Mind achter EgoStrippen, en heeft ons Production & Maintenance Delivery team op een middag enkele uren mentaal uitgedaagd om in het hoofd van die ander te kruipen en positieve koppelingen te onderzoeken die leiden tot gezamelijke winst situaties. Doordat Rick zich open stelde en zijn persoonlijke ervaringen in de groep wist te leggen, ontlokte hij herkenning bij onze teamleden en verschenen er voorbeelden van interessante casussen. Hij was daarin een pittige spiegel en wist tegelijkertijd inzichten vanuit de groep te sturen naar enkele pragmatische oplossingen. Toen ik een van mijn mensen enkele weken later vroeg hoe het met zijn misverstand in de familiekring ging, werd dat positief en opgelucht beantwoord. Recent heb ik zelf Rick zijn manier van omdenken toegepast in een vergadering waarbij een persoon onwetend gevangen zat in zijn gedachte dat hij naar zijn mening al uitputtend te werk was gegaan om een ander van zijn gelijk te overtuigen. Door hem hiermee te raken zag hij in dat ook zijn eigen wens vervuld kon worden om hier juist mee door te blijven gaan. We hebben het er nog regelmatig over tijdens onze team meetings, en reflecteren dan op de voorvallen waarbij we met een glimlach op onze eigen onwetendheid en soms onbenulligheid terugdenken.“

Herman Baars - Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Production & Maintenance Delivery team

 
Herman Baars
 

“Gedurende twee jaar heeft Rick van Asperen mij op een inspirerende wijze gecoacht. Ik had de ambitie om een aantal persoonlijke barrières te doorbreken. En dat is dankzij Rick gelukt ook! Na iedere coaching sessie kreeg ik een aantal oefeningen mee, waarmee ik steeds een stap verder kon zetten in mijn persoonlijke ontwikkeling. Mijn ervaring is dat Rick goed kan spiegelen, met passende oefeningen komt en op een enthousiaste coacht. Dankzij zijn coaching ervaar ik nu meer vrijheid.“

Maarten Nanne - Vivat Verzekeringen, Kwantitatief Financieel Trainee

 
Maarten Nanne