Egostrippen e-Card versturen

Verstuur gratis een
inspirerende eCard

 

“Rick heeft mij gevraagd om een reactie te plaatsen op deze site. Ik heb dat toegezegd en moet dat van mezelf ook doen. Moet ik dat echt? Nee! Tijdens de keren dat Rick als inspirator de opening heeft verzorgd voor verschillende trainingsevents maakte hij heel scherp duidelijk dat onder elk 'moeten' een behoefte ligt. Mijn behoefte is dat ik Rick niet wil teleurstellen omdat ik het hem heb toegezegd, maar vooral ook heb ik de behoefte om met anderen te delen dat Rick een heel inspirerende man is. Hij is in staat om op te treden voor grotere groepen. Als bevlogen performer neemt hij de zaal mee in de eigen overtuigingen, valkuilen en stript hij het ego van de hele zaal. ook in kleiner verband komt hij goed tot zijn recht. Hij is in staat om je heel direct te raken en in korte tijd mooie dingen teweeg te brengen, je bewustzijn van je eigen gedrag te vergroten.“

Jan Arnoud Ruiter - Rabobank Nederland, Sr. Adviseur Learning & Development

 
Jan Arnoud Ruiter
 

“Drie maandagochtenden heb ik bij Mikkel, samen met vijf andere collega’s, de training “Ik ben DNA” gevolgd. Ik heb spijt dat ik me niet eerder aangemeld heb. De training wordt via mijn werkgever, Gemeente Zwolle, al geruime tijd aangeboden. “Het is niets voor mij” heb ik tijden gedacht. Door de training heb ik o.a. geleerd en ervaren waarom ik zo reageer en hoe het ook anders kan. Dat ik meer verantwoordelijkheid pak door in de “ik-vorm” te spreken en bij oordelen van feiten uit moet gaan en van veronderstellingen en gevoelens.

De wijze waarop Mikkel de stof heeft aangeboden sprak mij zeer aan: enthousiast, interactief en vol met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Voor mij genoeg stof tot nadenken en nu al praktisch goed toepasbaar. Een aanrader dus.“

Joke Vulkers - Gemeente Zwolle, ECR

 
Joke Vulkers
 

“Egostrippen heeft echte meerwaarde voor mij opgeleverd. Het bewust leren stilstaan bij wat je waarneemt en wat je daarover oordeelt is niet zo nieuw. Het is ook niet eens nieuw dat ik leerde dit bij mezelf én gesprekspartners te herkennen en te benoemen. De verdieping van Egostrippen is voor mij vooral het leren na te gaan bij jezelf én bij je gesprekspartner waar mjin en zijn behoeften liggen. Het onderscheid kunnen maken tussen waarnemingen en oordelen en tussen gevoel en behoefte is soms lastig. Als het lukt is het echter fantastisch om te merken hoe veel makkelijker je kunt verbinden met je gesprekspartner, hoe veel makkelijker je een oplossing bereikt en hoe veel beter dat voor je zelf voelt. En ook handig: Het werkt thuis ook! “

Maurits van de Geijn - Gemeente Zwolle, Afdelingshoofd Inwonerszaken / Programmamanager Dienstverlening

 
Maurits van de Geijn
 

“Op donderdag 20 november 2014 heeft Rick voor de gemeente Steenwijkerland het dagvoorzitterschap en twee workshops verzorgd tijdens een symposium met als thema Participatie. Het viel vanaf het eerste contact op dat Rick zeer betrokken was bij zowel de organisatie van het symposium als het thema van de bijeenkomst. Wij hebben als organiserende trainees dan ook geprofiteerd van zijn ervaring en expertise!

Het dagvoorzitterschap heeft Rick op een voor het thema passende manier ingevuld, waarbij door middel van humor en het stellen van de juiste vragen de confrontatie met onze ego’s niet werd geschuwd. Ook in de workshops liet Rick de deelnemers zien dat onze ego’s ons in de greep houden, waardoor niet alle mogelijkheden worden benut en we de vele kansen om ‘echt’ contact te maken niet zien. De reacties op zijn bijdrage waren dan ook lovend. Rick staat voor ons voor betrokkenheid, improvisatie / creativiteit, authenticiteit en humor. Kortom: een echte aanrader!“

Trainees Talentenregio - In opdracht van gemeente Steenwijkerland

 
Trainees Talentenregio
 

“Op 30 oktober 2014 heb ik, samen met enkele vrouwelijke collega's, het Vrouwen Bouwen event georganiseerd binnen de Rabobank. Een event bedoeld om vrouwen te inspireren door middel van workshops en presentaties. Rick heeft een presentatie verzorg over egostrippen. Ruim 120 vrouwen hebben deze presentatie als boeiend, levendig en onconventioneel ervaren. Rick zette hen aan geen kuddedier te zijn, maar vooral authentiek te blijven.

Rick, bedankt voor je bruisende presentatie. Zoals altijd weer een feest om je te horen spreken!“

Angelique Jansen - Rabobank West Brabant Noord, directievoorzitter

 
Angelique Jansen